Profili
"L" profili
"UNP" profili
"INP" profili
"L" profili "UNP" profili "INP" profili
Aluminijumski "L" profil
Aluminijumski "T" profil
 
Aluminijumski "L" profil Aluminijumski "T" profil  

Iz ponude izdvajamo:
  • "L" profili:  20x20 - 70x70
  • "UNP" profili:  50 / 65 / 100 / 120
  • "INP" profili:  100
  • Aluminijumski profili:
     "L" profil: 10x10 / 10x15 / 15x15 / 20x20 / 25x25 / 30x30 / 40x20 / 40x40 / 50x50 x 6000
     "U" profil: (debljina 1mm)  6x6x6x6000, 8x8x8x6000, 10x10x10x6000, 12x12x12x6000
     "T" profil: 20x20 / 25x25 / 30x30 x 6000
Pogledajte cenovnik >>>

Pogledajte tabele težina >>>
   
   
▪  EuroDeal d.o.o. Niš, Knjaževačka 17, Durlan II  ▪  tel: 018  571-971, 571-972 ▪