Izolacija
Kondor traka
Ter papir
Bitumen
Bitulit
Kondor traka Ter papir Bitumen Bitulit

Kondor traka
izradjena je od bitumenske mase u cijem jezgru se nalazi stakleni voal. Koristi se za hidroizolaciju objekata u kombinaciji sa bitumenom i bitulitom.

Ter papir
bitumenizirana krovna lepenka s posipom za izradu privremenih zaštita od vlage i hidroizolaciju po vrućem postupku.
Pakovanje: 10m2

Bitumen
Predstavlja masu za izradu hidroizolacije po vrućem postupku. Koristi se za izolaciju temelja, ugradnju bitumenskih traka sa podlivnom masom, lepljenje toplotno-izolacijskih ploča,...
U ponudi imamo razna pakovanja, od 20kg, 30kg... zavisno od proizvodjača.


Bitulit

Koristi se kao osnovni bitumenski premaz na bazi organskih rastvora za pripremu površina na kojima će se ugradjivati bitumenska hidroizolacija, sa vremenom sušenja od oko 12 sati.
U ponudi imamo pakovanja od 5L, 9L, 10L,... zavisno od proizvodjača.
 
   
   
▪  EuroDeal d.o.o. Niš, Knjaževačka 17, Durlan II  ▪  tel: 018  571-971, 571-972 ▪